لیست مجموعه اهدایی جناب آقای حسین مؤذن نژاد (آبان93)

 

 

ردیف

عنوان

نویسنده

سال

تعداد

1

Lets Go

Nakata

 

14 نسخه

2

New Interchange

Richards،Jack

 

4 جلد

3

Get Ready!

Hopkins،Felicity

1380

1 نسخه

4

Oxford photo Dictionary

دانشگاه آکسفورد

1380

1 نسخه

5

American Get Ready

Hopkins،Felicity

1384

3 جلد

6

The Costume Contest

Hoskins،Barbara

 

1 نسخه

7

Interchange Intro

Richards،Jack

1384

1 نسخه

8

Happy New Year

 

 

1 نسخه

9

Graded Exercises in English

Dixon،Robert

 

1 نسخه

10

میراث گزیده ای ازمتون ادبیات فارسی

 

 

1 نسخه

11

دین و زندگی سال سوم دبیرستان

وزارت آموزش و پرورش

1388

1 نسخه

12

قرآن و تعلیمات دینی1

وزارت آموزش و پرورش

1386

1 نسخه

13

معارف اسلامی دین و زندگی

وزارت آموزش و پرورش

1389

1 نسخه

14

هندسه تحلیلی و جبرخطی

وزارت آموزش و پرورش

1389

1 نسخه

15

دین و زندگی سال دوم دبیرستان

وزارت آموزش و پرورش

1387

1 نسخه