لیست مجموعه اهدایی جناب آقای محسن فشکی (آبان93)

 

 

ردیف

عنوان

نویسنده

سال

تعداد

1

پارسه بانک(رشته مدیریت)

طبرسا، غلامعلی

1390

2 جلد

2

مجموعه مدیریت اقتصاد خرد و کلان

محمدی، تیمور

1391

1 نسخه

3

راهنمای جامع رشته مدیریت بازرگانی(تمامی گرایش ها)

یزدان پرست، امیرحسین

1391

1 نسخه

4

روانشناسی کار

ساعتچی، محمود

1383

1 نسخه

5

نخبگان مدیریت

کندی، کارول

1383

1 نسخه

6

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بعد از اصلاحات

صفار، محمدجواد

1387

1 نسخه

7

زببان انگلیسی عمومی

گروه مولفان

1386

1 نسخه

8

504 Absolutely Essential words

 

 

1 نسخه

9

مجموعه مدیریت تحقیق در عملیات(جلد اول)

اوحدی، فریدون

1391

2 جلد

10

زبان تخصصی مدیریت

طبرسا، غلامعلی

1392

1 نسخه

11

زبان عمومی(گرامر)

فتحی، جلیل

1391

1 نسخه

12

تئوری های مدیریت

طبرسا، غلامعلی

1391

2 جلد

13

مدیریت تولید

اوحدی، فریدون

1391

1 نسخه

14

ریاضی پایه

معتقدی، محمدصادق

1392

2 جلد

15

آمار و احتمال

طورانی، محسن

1392

1 نسخه

16

زبان عمومی(واژگان)

البرزی، امیرحسین

 

1 نسخه