لیست مجموعه اهدایی سرکارخانم فاطمه علوی (آبان 93)

 

 

ردیف

عنوان

نویسنده

سال

تعداد

1

راهنمای ویراستاری و درست نویسی

ذوالفقاری، حسن

1392

1 نسخه

2

آیین نگارش مقاله علمی- پژوهشی

فتوحی، محمود

1389

1 نسخه

3

بیراه

مودیانو، پاتریک

1392

1 نسخه

4

وقتی از دویدن صحبت میکنم در چه موردی صحبت می کنم؟

موراکی، هاروکی

1390

1 نسخه

5

زبان نظریه انتخاب

گلسر، ویلیام

1390

1 نسخه

6

واقعیت درمانی

گلسر، ویلیام

1391

1 نسخه

7

هشیاری مالی:آفرینش توازن و توانگری

کامرون، جولیا

1391

1 نسخه

8

بالاخره یه روزی قشنگ حرف می زنم

سداریس، دیوید

1390

1 نسخه

9

پس از تاریکی

موراکی، هاروکی

1389

1 نسخه

10

محله ی گم شده

مودیانو، پاتریک

1389

1 نسخه

11

قصه های یک دقیقه ای

کلهر، فریبا

1390

1 نسخه

12

ناشناخته ماندگان

مدیانو، پاتریک

1384

1 نسخه

13

بسیارسپاسگزارم از به دنیا آمدنم

حکمت، ناظم

1387

1 نسخه

14

تصادف شبانه

مودیانو، پاتریک

1391

1 نسخه

15

پنج نفری که در بهشت ملاقات می کنید

آلبوم، میچ

1383

1 نسخه

16

داستان همشهری

 

1393

1 نسخه

17

لالایی برای دخترمرده

شاه آبادی، حمیدرضا

1387

1 نسخه

18

سرزمین هرز

الیوت، تی.اس

1389

1 نسخه

19

فیلم پرتره:چندتجربه از خسروسینائی + cd

سینائی، خسرو

 

1 نسخه

20

گنج حضور(اوح فشرده)

شهبازی، پرویز

 

1 نسخه

21

از پاریزتا پاریس

باستانی پاریزی

 

1 نسخه