لیست مجموعه اهدایی سرکارخانم مریم صابری(آبان 93)

 

 

ردیف

عنوان

نویسنده

سال

تعداد

1

لبخند خوشبختی

ساعی، یوسف

1376

1 نسخه

2

رساله فارسی انه الحق

حسن زاده آملی، حسن

1373

1 نسخه

3

بیست گفتار

مطهری، مرتضی

1361

1 نسخه

4

زندگانی فاطمه زهرا

شهیدی، جعفر

1362

1 نسخه

5

داستان راستان/جلد اول و دوم

مطهری، مرتضی

 

1 نسخه

6

فروغ ابدیت:تجزیه و تحلیل کاملی اززندگانی پیامبراکرم

سبحانی، جعفر

 

2 جلد

7

خورشید مغرب

حکیمی، محمدرضا

1368

1 نسخه

8

دعای توسل و حدیث کساء(منظوم)

کاظمی، اقدس

1385

1 نسخه

9

صفیرهدایت:کدامین سرنوشت؟جهنم یا بهشت!

ضیاء آبادی، محمد

1383

1 نسخه

10

صفیر هدایت:تابش آفتاب رحمت از طلب مغفرت

ضیاء آبادی، محمد

1382

1 نسخه

11

از مدینه تا کربلا:داستان زندگی امام حسین علیه السلام

شیرازی، رضا

1371

1 نسخه

12

او می آید:داستان زندگی امام مهدی

شیرازی، رضا

1373

1 نسخه

13

شهر بی حصار:داستان زندگی امام حسن عسکری علیه السلام

شیرازی، رضا

1373

1 نسخه

14

دهمین ستاره:داستان زندگی امام هادی علیه السلام

شیرازی، رضا

1373

1 نسخه

15

ام ابیها:داستان زندگی حضرت فاطمه زهرا

شیرازی، رضا

1372

1 نسخه

16

دلم بهانه می گیرد:داستان زندگی حضرت زینب

شیرازی، رضا

1373

1 نسخه

17

عاشقان بپاخیزید:داستان زندگی امام علی بن موسی الرضا

شیرازی، رضا

1373

1 نسخه

18

پرواز درزنجیر:داستان زندگی حضرت امام موسی کاظم علیه السلام

شیرازی، رضا

1373

1 نسخه

19

مهمانی از مدینه:داستان زندگی امام جواد علیه السلام

شیرازی، رضا

1373

1 نسخه

20

در جستجوی رهبر:داستان زندگی حضرت امام محمدباقر

شیرازی، رضا

1373

1 نسخه

21

قهرمان دومیدان:داستان زندگی امام حسن علیه السلام

شیرازی، رضا

1373

1 نسخه

22

نماز عشق:داستان زندگی امام علی علیه السلام

شیرازی، رضا

1373

1 نسخه

23

آخرین سفیر:داستان زندگی پیامبرگرامی اسلام

شیرازی، رضا

1373

1 نسخه

24

خورشید نمی میرد:داستان زندگی حضرت امام صادق علیه السلام

شیرازی، رضا

1373

1 نسخه

25

شام غریبان:داستان زندگی امام سجادعلیه السلام

شیرازی، رضا

1373

1 نسخه

26

امامت و رهبری

مطهری، مرتضی

1374

1 نسخه