لیست مجموعه اهدایی جناب آقای قربان شهریاری (آبان 93)

 

 

ردیف

عنوان

نویسنده

سال

تعداد

1

دفترچه آزمون های کنکورتجربی سال تحصیلی 92-93

 

1392

41 نسخه

2

جزوه کارگاه ترجمه

مهدی زاده

 

1 نسخه

3

زیست شناسی پیش دانشگاهی

وزارت آموزش و پرورش

1392

1 نسخه

4

جامع آیات و روایات پایه تا کنکور

اکرمی، حمیدرضا

1392

1 نسخه

5

زبان فارسی3

وزارت آموزش و پرورش

1391

1 نسخه

6

درک مطلب انگلیسی کنکور

معتمدی، کامران

1392

1 نسخه

7

عربی 3

وزارت آموزش و پرورش

1391

1 نسخه

8

علوم زمین دوره پیش دانشگاهی

وزارت آموزش و پرورش

1391

1 نسخه

9

دین و زندگی 2

وزارت آموزش و پرورش

1391

1 نسخه

10

انگلیسی2

وزارت آموزش و پرورش

1391

1 نسخه

11

ادبیات فارسی 2

وزارت آموزش و پرورش

1390

1 نسخه

12

کتاب مفهوم قرابت معنایی درادبیات فارسی

عبدالمحمدی، علیرضا

1391

1 نسخه

13

دین و زندگی پیش دانشگاهی

وزارت آموزش و پرورش

1392

1 نسخه

14

ریاضی عمومی 1و2 دوره پیش دانشگاهی

وزارت آموزش و پرورش

1392

1 نسخه

15

ادبیات فارسی3

وزارت آموزش و پرورش

1391

1 نسخه

16

فیزیک دوره پیش دانشگاهی

وزارت آموزش و پرورش

1392

1 نسخه

17

ریاضیات3

وزارت آموزش و پرورش

1390

1 نسخه

18

ریاضیات 2

وزارت آموزش و پرورش

1390

1 نسخه

19

تناسب مفهومی و قرابت معنایی

سبطی، هامون

1392

1 نسخه

20

زمین شناسی

وزارت آموزش و پرورش

1391

1 نسخه

21

ریاضیات 3

وزارت آموزش و پرورش

1391

1 نسخه

22

هندسه 1

وزارت آموزش و پرورش

1390

1 نسخه

23

فیزیک 2 و آزمایشگاه

وزارت آموزش و پرورش

1390

1 نسخه

24

عربی 2

وزارت آموزش و پرورش

1390

1 نسخه

25

درک متن انگلیسی به زبان ساده

اناری، شهاب

1391

1 نسخه

26

زیست شناسی و آزمایشگاه 2

وزارت آموزش و پرورش

1391

1 نسخه

27

زیست شناسی و آزمایشگاه 2

نصری، ابوذر

1392

1 نسخه

28

8000تست زیست شناسی

نصیری کاشانی، محمدحسن

1391

4 جلد

29

راه خوشبختی

 

1380

1 نسخه

30

اصول تغذیه، بهداشت و نگهداری موادغذایی

وزارت آموزش و پرورش

1364

1 نسخه

31

قرآن کریم جزء سی ام

 

1375

1 نسخه

32

درسنامه تاکتیک ها و ترکیب های شطرنج

ایواشچنکو، سرگئی

1385

1 نسخه

33

Intermediate Vocabulary

Thomas،BJ

 

1 نسخه

34

New interchange

Rechards،Jack

1381

1 نسخه

35

گرامرانگلیسی از دبیرستان تا دانشگاه

فرزام، عباس

1363

1 نسخه

36

انگلیسی 3

وزارت آموزش و پرورش

1391

1 نسخه

37

زبان سال سوم دبیرستان

اناری، شهاب

1392

1 نسخه

38

املا و لغت در آزمون سراسری

سبطی، هامون

1391

1 نسخه

39

شیمی 3 و آزمایشگاه برهم کنش میان مواد

وزارت آموزش و پرورش

1391

1 نسخه

40

تمرین و مرور زیست شناسی پیش دانشگاهی

 

 

1 نسخه

41

جزوه نکات زیست شناسی پیش دانشگاهی

 

 

1 نسخه

42

جزوه نکات زیست شناسی دوم تجربی

 

 

1 نسخه

43

جزوه نکات زیست شناسی سوم تجربی

 

 

1 نسخه

44

فیزیک پیش دانشگاهی

خالو، رضا

1392

2 جلد

45

مجموعه طبقه بندی شده شیمی پیش دانشگهی

گروه مولفان

1392

2 جلد

46

دفترزیست شناسی2

پازوکی، محمد

1391

1 نسخه

47

جزوه شیمی3:فصل اول:واکنشهای شیمیایی و استوکیومتری

لطفی نیا، امیر

 

1 نسخه

48

جزوه شیمی2:پیوند کوالانسی

لطفی نیا، امیر

 

1 نسخه

49

جزوه شیمی 2:اسیدها و بازها

لطفی نیا، امیر

 

1 نسخه

50

انگلیسی 1و2 پیش دانشگاهی

وزارت آموزش و پرورش

1392

1 نسخه

51

زبان فارسی

سبطی، هامون

1391

2 جلد

52

کتاب طلایی مصورجامع دین و زندگی

اکرمی، حمیدرضا

1392

1 نسخه

53

دین و زندگی

وزارت آموزش و پرورش

1391

1 نسخه

54

30 سال کنکور ریاضیات رشته تجربی

گروه مولفان

1392

1 نسخه

55

زبان عربی کنکور

خاکبازنژاد، سهیل

1392

1 نسخه

56

ریاضی تجربی پیش دانشگاهی

امیری، پیمان

1392

1 نسخه

57

شیمی 2 و آزمایشگاه

وزارت آموزش و پرورش

1390

1 نسخه

58

زیست شناسی و آزمایشگاه 21

وزارت آموزش و پرورش

1390

1 نسخه

59

شیمی فرآیندهای شیمیایی دوره پیش دانشگاهی

وزارت آموزش و پرورش

1392

1 نسخه

60

همایش جمع بندی زبان انگلیسی

جلالی، سیامک

 

1 نسخه

61

همایش زمین شناسی کنکور

افشارزاده، احسان

 

1 نسخه

62

زبان فارسی 3

احمدنیا، علی

 

1 نسخه