لیست مجموعه اهدایی سرکارخانم شیرین سازگاری (آبان93)

 

 

ردیف

عنوان

نویسنده

سال

تعداد

1

زیست شناسی پیش دانشگاهی1

نصری، ابوذر

1390

2 نسخه

2

زیست شناسی پیش دانشگاهی2

نصری، ابوذر

1390

2 نسخه

3

شیمی پیش دانشگاهی+ فلش کارت

سپهری، نیما

1390

2 نسخه

4

شیمی 3

سپهری، نیما

1390

1 نسخه