لیست مجموعه اهدایی جناب آقای محمدرضا حسین زاده (آبان 93)

 

 

ردیف

عنوان

نویسنده

سال

تعداد

1

ما در کدام جهان زندگی می کنیم؟

سروش، عبدالکریم

1360

1 نسخه

2

من یک فرزند دانشمند می خوام

منصورکیایی، نادر

1385

1 نسخه

3

پیامبررحمت

صدربلاغی

 

1 نسخه

4

عرفان حج

جوادی آملی، عبدالله

1382

1 نسخه

5

روح حج

محدثی، جواد

1382

1 نسخه

6

اخلاق و آداب در حج و زیارت

رهبر، محمدتقی

1383

1 نسخه

7

فرهنگ فلسفه واعلام وابسته

علمی اردبیلی، علی

1360

2 جلد

8

کانت

کاپلسون، فردریک

1360

1 نسخه

9

بازتاب مفهومی و نظری انقلاب اسلامی ایران درروابط بین الملل

دهشیری، محمدرضا

1388

1 نسخه

10

جامع الدروس العربیه

الغلایینی، مصطفی

 

3 جلد

11

المنهاج فی قواعد و الاعاراب

انطاکی، محمد

 

1 نسخه

12

روانشناسی پرورشی(روانشناسی یادگیری و آموزش)

سیف، علی اکبر

1374

1 نسخه

13

کتاب الامثله و کتاب صرف میر

جرجانی ، شریف علی

 

1 نسخه

14

کشف المراد شرح تجرید الاعتقاد

طوسی، نصیرالدین محمد

 

1 نسخه

15

مهرتابان

حسینی طهرانی، محمدحسین

 

1 نسخه

16

دیوان امام

خمینی، روح الله

1376

1 نسخه

17

تاریخ پیامبراسلام

آیتی، محمدابراهیم

1362

1 نسخه

18

معراج السعاده

نراقی، ملااحمد

1366

1 نسخه

19

فرهنگ علوم عقلی

سجادی، جعفر

1361

1 نسخه

20

مدیریت آموزشی و آموزشگاهی

بهرنگی، محمدرضا

1374

1 نسخه

21

روانشناسی تربیتی

شریعتمداری، علی

1374

1 نسخه

22

زمینه روانشناسی

اتکینسون، ریتا

 

1 نسخه

23

تاریخ اسلام

فیاض، علی اکبر

1369

1 نسخه

24

منطق

مظفر، محمدرضا

 

1 نسخه

25

پاسخ به :تمرینات منطق مظفر

غرویان، محسن

1369

1 نسخه

26

فروغ ابدیت/جلداول و دوم

سبحانی، جعفر

 

2 جلد

27

روان شناسی یادگیری بربنیادنظریه ها

پارسا، محمد

1374

1 نسخه

28

اهداف تربیت از دیدگاه اسلام

 

1385

1 نسخه

29

فیلسوفان انگلیسی از هابز تا هیوم

کاپلستون، فردریک

1362

1 نسخه

30

جامعه شناسی آموزش و پرورش

شارع پور، محمود

1387

1 نسخه

31

تاریخ تحلیلی اسلام تا پایان امویان

شهیدی، جعفر

1364

1 نسخه

32

دوره مختصرمنطق صوری

خوانساری، محمد

 

1 نسخه

33

دیدگاههای نو در برنامه ریزی آموزشی

مشایخ، فریده

1387

1 نسخه

34

رشته تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت

شهیدی، عزت الملوک

1387

1 نسخه

35

چهارگام اساسی در ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

موسوی، فرشته

1385

1 نسخه

36

مغز و فرآیند یادگیری

ولف، پاتریشیا

1383

1 نسخه

37

انرژی و تبدیل آن

معتمدی، اسفندیار

1385

1 نسخه

38

راهنمای عملی پژوهش در عمل

قاسمی پویا، اقبال

1389

1 نسخه

39

سنگها و کانیها

وپارکر، مارتین

1383

1 نسخه

40

محرم راز

خمینی، روح الله

1369

1 نسخه

41

سبوی عشق

خمینی، روح الله

 

1 نسخه

42

گل آویز

 

 

1 نسخه

43

آسمانی ترین کلام

حق شناس، محمدصادق

 

1 نسخه

44

نگاهی دوباره به تربیت اسلامی

باقری، خسرو

1388

1 نسخه

45

سواد پژوهشی معلم

ساکی، رضا

1388

1 نسخه

46

ارتباط با خدا

رضوان طلب، محمدرضا

1381

 2 نسخه

47

مناسک عمره مفرده ویژه بانوان

فلاح زاده، محمدحسین

1383

1 نسخه

48

مناسک مصورعمره مفرده

فلاح زاده، محمدحسین

1383

1 نسخه

49

منتخب احادیث عمره

قاضی عسکر، علی

1382

1 نسخه

50

صحیفه امام

خمینی، روح الله

1368

1 نسخه

51

نقطه عطف:اشعارعارفانه امام خمینی

خمینی، روح الله

1369

1 نسخه

52

الفبای فلسفه جدید

جوادی، ذبیح الله

1348

1 نسخه

53

منشورتداوم انقلاب

خامنه ای، علی

1368

1 نسخه

54

القرآن الکریم

 

1337

1 نسخه

55

سه بزغاله

اربابون، سمیره

1365

1 نسخه

56

دعای کمیل

 

 

1 نسخه

57

اخلاق اسلامی در اردوها و محیط های جمعی

غرویان، محسن

1370

1 نسخه

58

پرنده غریب

اربابون، سمیره

1365

1 نسخه

59

جوجه طلائی ترسو

اربابون، سمیره

1365

1 نسخه

60

فلسفه نوین

تربتی، محمدجواد

1335

1 نسخه

61

جلوه های رفتاری حضرت زهرا

انصاری، عذرا

1372

1 نسخه

62

شگفتیهای آفرینش

میرزایی، نجفعلی

1385

1 نسخه

63

درسهائی از تاریخ یا داستان زنده ها

اقدمی، عبدالکریم

1368

1 نسخه

64

آخرین پیام

خمینی، روح الله

 

1 نسخه

65

کلیدهای فهم زبان قرآن

شجاعی، مرتضی

 

18 نسخه