لیست مجموعه اهدایی جناب آقای محمدعلی حبیبی(آبان 93)

 

 

ردیف

عنوان

نویسنده

سال

تعداد

1

مجموعه سوالات آزمون های 80-92علوم اقتصادی با پاسخ تشریحی

گروه مولفان

1392

1 نسخه

2

مجموعه دروس تخصصی اقتصاد

گروه مولفان

1392

1 نسخه