لیست مجموعه اهدایی سرکارخانم آرزو جوادی(آبان 93)

 

 

ردیف

عنوان

نویسنده

سال

تعداد

1

مدیریت جلسه موثر

میلر، رابرت

1391

1 نسخه

2

5 فرمان برای تفکراستراتژیک

غفاریان، وفا

1383

1 نسخه

3

مدیر در نقش مربی

بلانچارد، کن

1380

1 نسخه

4

خوشه های خشم

اشتاین بک، جان

1351

1 نسخه

5

تکسوار عشق

جعفری، مریم

 

1 نسخه

6

مدیریت و بهداشت روانی در سازمانها، و مراکز آموزشی و خانه

کاشانیها، مرضیه

1382

1 نسخه

7

آدمک حصیری

فرانس، آناتول

 

1 نسخه

8

پرواز تا اوج

هندریکس، گی

1391

1 نسخه

9

کلیات فلیفه

گنجی، محمدحسین

 

1 نسخه

10

رزمه گل:گزیده متون ادب فارسی

میرهاشمی، مرتضی

1384

1 نسخه

11

اندیشه اسلامی 1

سبحانی، جعفر

1389

1 نسخه

12

گرد شهر با چراغ درمبانی انسان شناسی

روح الامینی، محمود

1383

1 نسخه

13

سرچشمه مهر

صدرالدینی، علیرضا

1384

1 نسخه

14

مبانی نشرکتاب

آذرنگ، عبدالحسین

1386

1 نسخه

15

مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

شجاعی، حمید

1384

1 نسخه

16

مدارهای الکتریکی/جلد اول

سیدنسر

1376

1 نسخه

17

اصول و مبانی جامعه شناسی

گلابی، سیاوش

1382

1 نسخه

18

روانشناسی اجتماعی:نظریه ها، مفاهیم و کاربردها

کریمی، یوسف

1379

1 نسخه

19

در آمدی به جامعه شناسی

کوئن، بروس

1386

1 نسخه

20

آموزش گام به گام ADO.NET

ریوردان، ربکا

1381

1 نسخه

21

کتاب ماه کلیات:ماهنامه تخصصی نقد وبررسی کتاب

گروه مولفان

1388

7 نسخه

22

آرشیو و کتابخانه دیجیتال سیمرغ

 

1389

1 نسخه

23

مرجع کامل ASP.Net با مروری بر ASP

والتر، استفان

1383

1 نسخه

24

کتاب ارشد ریاضیات مهندسی

حاجی جمشیدی، فرزین

1383

1 نسخه

25

کتاب ارشد ساختمان گسسته

یوسفی، هادی

1383

1 نسخه

26

کتاب ارشد آنالیز عددی

امیرفخریان، مجید

1384

1 نسخه

27

کتاب ارشد معماری کامپیوتر

یوسفی، هادی

1383

1 نسخه

28

مدار منطقی

یوسفی، هادی

1383

1 نسخه

29

سیستم عامل

ابراهیمی مقدم، محسن

1383

1 نسخه

30

آموزش ایجاد و فعالیت بنگاه های صنفی پوشاک

آقاحسین شیرازی، ابوالقاسم

1391

1 نسخه

31

مبانی روان شناسی عمومی

گنجی، حمزه

1385

1 نسخه

32

روز نجات قیام مهدی

 

 

1 نسخه

33

اسکندرنامه(بخش ختا)

حکیم، منوچهرخان

1384

1 نسخه

34

گزیده متون ادب فارسی و آئین نگارش

بهزادی اندوهجردی، حسین

1386

1 نسخه

35

ساختمان داده ها در C++

نایهوف، لاری

1382

1 نسخه

36

مرجع کامل برنامه نویسی با جاوا

کافمن، الیوت

1382

1 نسخه

37

نفوذگری در شبکه و روشهای مقابله

ملکیان، احسان

1381

1 نسخه

38

ساختمان داده ها و الگوریتم ها

رهنمون، رامین

1383

1 نسخه

39

وسایل ارتباط جمعی(جلد نخست)

معتمدنژاد، کاظم

1385

1 نسخه

40

ریاضیات گسسته

زرین زاد، عبدالحسین

1379

1 نسخه

41

درس و کنکور معماری کامپیوتر

برومندنیا، علی

1382

1 نسخه

42

مهارت های رهبری

استارک، پیتر

1391

1 نسخه

43

فرهنگ کوچک فارسی-انگلیسی حییم

حییم، سلیمان

 

1 نسخه