لیست مجموعه اهدایی جناب آقای علیرضا جابرانصاری (آبان 93)

 

 

ردیف

عنوان

نویسنده

سال

تعداد

1

پرتوی از قرآن

 

1345

2 جلد

2

Biology of plants

Reven،Peter

 

1 نسخه

3

تفسیرجامع

بروجردی، ابراهیم

 

7 جلد

4

بنادر البحار:ترجمه و شرح خلاصه بیست و پنج مجلد کتاب بحارالانوار

فیض الاسلام، علینقی

 

1 نسخه

5

تفسیرنمونه (جلد 1و2)

مکارم شیرازی، ناصر

1353

2 جلد

6

انوارالعرفان فی تفسیرالقرآن

داورپناه، ابوالفضل

1374

1 نسخه

7

خانه طرح نو:دکوراسیون و معماری داخلی

 

 

1 نسخه

8

روش آسان در تعلیم قرآن

روزبه، رضا

 

1 نسخه

9

سالنمای فارسی پیچی ئیل سنه 1383

مصباح زاده، عباس

1383

1 نسخه

10

برمی گردیم گل نسرین بچینیم

لافیت، ژان

 

1 نسخه

11

گزارش لحظه به لحظه از ماجرای فدک

انصاری، محمدباقر

1387

1 نسخه

12

هری پاتر و سنگ جادو

رولینگ

1380

1 نسخه

13

مهدی موعود ترجمه جلد سیزدهم بحارالانوار

علامه مجلسی، محمدباقر

1364

1 نسخه

14

موعظه راه پیشگیری از نفوذ شیطان در دل انسان

ضیاء آبادی، محمد

1370

1 نسخه