لیست مجموعه اهدایی جناب آقای شاهرخ توکلی (آبان93)

 

 

ردیف

عنوان

نویسنده

سال

تعداد

1

شیمی عمومی 1

مورتیمر، چارلز

1387

1 نسخه

2

اصول ترمودینامیک

زونتاگ، ریچارد ادوین

1388

1 نسخه

3

اصول علم مواد(ساختار، خواص و مهندسی مواد)

تویسرکانی، حسین

1387

1 نسخه

4

حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی جدید

سیلورمن، ریچارد

1388

1 نسخه

5

تشریح کامل مسایل استاتیک

کریگ، مریام

1385

1 نسخه