لیست مجموعه اهدایی جناب آقای علی اعتمادی فرد (آبان 93)

 

 

ردیف

عنوان

نویسنده

سال

تعداد

1

تحلیلی بر اشاعه دانش ایران در جهان

نوروزی چاکلی، عبدالرضا

1387

1 نسخه

2

کلید طلائی ارتباطات

کول، کریس

1385

1 نسخه

3

مدیریت موفق:درس هایی از تجربه های مدیران شرکت های بزرگ

پیترز، تامس

1383

1 نسخه

4

جاذبه و دافعه علی علیه السلام

مطهری، مرتضی

1385

1 نسخه

5

مدیریت بر قلبها

بلانچارد، کن

1379

1 نسخه

6

روشها

محدثی، جواد

1387

1 نسخه

7

حل مسائل آمار و احتمالات کاربردی

نیکوکار، مسعود

1386

1 نسخه

8

راهنمای اطلاعات بانکی و آزمون های استخدامی بانکها

علیزاده، علی اصغر

1387

1 نسخه

9

به زبان آدمیزاد:یادداشت های کارگاه پاکیزه نویسی درمکاتبات اداری

بهاری، رضا

1382

1 نسخه

10

از کارمندی به کارآفرینی

فخرایی، مرضیه

1388

1 نسخه