لیست مجموعه اهدایی جناب آقای عباس ابوالقاسمی (آبان93)

 

 

ردیف

عنوان

نویسنده

سال

تعداد

1

انگلیسی پیش دانشگاهی

معتمدی، کامران

1391

1 نسخه

2

هندسه پایه:پرسشهای چهارگزینه ای

محمدبیگی، حسن

1391

1 نسخه

3

هندسه تحلیلی کنکور(هفت چیز)

امیریان، مهدی

1392

1 نسخه

4

فیزیک پایه شامل مباحث فیزیک 1و2و3

آهنگر، محمد

1392

1 نسخه

5

هندسه تحلیلی و جبرخطی

رضوی کاشانی، محمدعلی

1393

1 نسخه

6

پرسش های چهارگزینه ای هندسه تحلیلی و جبرخطی

علی پور، علیرضا

1392

1 نسخه

7

گسسته و جبر واحتمال کنکور

امیریان، مهدی

1392

1 نسخه

8

مجموعه کتاب های تست میکروبانک دیفرانسیل، حسابان، ریاضیات پایه

شهریاری پور، شاهرخ

1392

1 نسخه

9

کتاب جامع ادبیات و زبان فارسی

عبدالمحمدی، علیرضا

1391

1 نسخه

10

تاریخ ادبیات کنکور

براری جیرندهی، عباس

1392

1 نسخه

11

آموزش ادبیات پیش دانشگاهی

عبدالمحمدی، علیرضا

1392

1 نسخه

12

خلاصه درس+ پرسش های چهارگزینه ای حساب دیفرانسیل و انتگرال

کیوان، مهرداد

1392

2 جلد

13

زبان انگلیسی جامع کنکور91

جابری، علیرضا

1391

1 نسخه

14

پرسش های چهارگزینه ای عربی

برغمدی، محمد

1390

1 نسخه

15

انگلیسی 3:تست میکروطبقه بندی

معتمدی، کامران

1389

1 نسخه

16

مجموعه تمرینات هندسه پایه سوم

گروه مولفان

 

1 نسخه

17

مجموعه تمرینات فیزیک پایه سوم

 

 

1 نسخه

18

مجموعه تمرینات جبر و احتمالات پایه سوم

 

 

1 نسخه

19

کتاب کار و تمرین فیزیک3

سلیمانی، علیرضا

1391

1 نسخه

20

انگلیسی 3:تست میکروطبقه بندی

بلند، حسن

1391

1 نسخه

21

مجموعه تمرینات حسابان پایه سوم

گروه مولفان

 

1 نسخه

22

مجموعه تمرینات شیمی پایه سوم

گروه مولفان

 

1 نسخه

23

هندسه 2:مجموعه کتاب های طبقه بندی شده

محمدکریمی، محسن

1391

1 نسخه

24

کتاب کار و تمرین عربی 3

حکمت اندیش، مهدی

1391

1 نسخه

25

آموزش کامل+ پرسش های چهارگزینه ای جبر و احتمال

علی پور، علیرضا

1391

1 نسخه

26

آموزش کامل+ پرسش های چهارگزینه ای حسابان

عسگری، علی

1388

2 جلد

27

کتاب کار و تمرین جبرو احتمال

سیدحسینی، مصطفی

1391

1 نسخه

28

کاربرگ فیزیک 3

سلیمانی، علیرضا

1391

1 نسخه

29

شیمی 3

سپهری، نیما

1392

1 نسخه

30

عربی 3:مجموعه کتاب های طبقه بندی شده

سماکار، مهدی

1391

1 نسخه

31

دین و زندگی 3:مجموعه کتاب های طبقه بندی شده

زاده گرمی، عیسی

1391

1 نسخه

32

فیزیک 3 و آزمایشگاه

بدیعی، رامین

1391

1 نسخه

33

عربی 3

وزارت آموزش و پرورش

1391

1 نسخه

34

هندسه 2 نظری(رشته ریاضی و فیزیک)

وزارت آموزش و پرورش

1391

1 نسخه

35

انگلیسی 3

وزارت آموزش و پرورش

1391

1 نسخه

36

آزمون و نمونه سوالات انگلیسی زبان 3

تاجیک، پرویز

1390

1 نسخه

37

فن ترجمه عربی

مهدی عباسی، مهدی

1391

1 نسخه

38

پنج بحث زبان فارسی

عبدالمحمدی، علیرضا

1393

1 نسخه

39

لغت و املا

عبدالمحمدی، علیرضا

1392

1 نسخه

40

گنجینه فیزیک

نادریان، حامد

1393

1 نسخه

41

کتاب آخرعربی

هاشمی، هادی

1393

1 نسخه

42

کتاب آخر ادبیات فارسی

اسماعیلی، رضا

1393

1 نسخه

43

کتاب آخر شیمی

مرادپور، سعید

1393

1 نسخه

44

کتاب آخرریاضیات پایه و دیفرانسیل و انتگرال

سعیدی، منصور

1392

1 نسخه

45

کتاب آخرریاضیات گسسته و جبرواحتمال+هندسه تحلیلی

سعیدی، منصور

1392

1 نسخه

46

کتاب آخرزبان انگلیسی

نوربخش، حمیدرضا

1392

1 نسخه

47

کتاب مفهوم قرابت معنایی درزبان فارسی

عبدالمحمدی، علیرضا

1392

1 نسخه

48

حسابان

وزارت آموزش و پرورش

1391

1 نسخه

49

ادبیات فارسی 3:مجموعه کتاب های میکروطبقه بندی شده

افتخاری، یدالله

1391

1 نسخه

50

زبان فارسی 3

پورباقریان، احمد

1391

1 نسخه

51

مجموعه طبقه بندی شده دین و زندگی 3

شبقره، سعید

1391

1 نسخه

52

آموزش کامل عربی 3

خاکبازان، مصطفی

1391

1 نسخه

53

پرسش های چهارگزینه ای شیمی 3

بازرگانی، بهمن

1391

1 نسخه

54

ادبیات فارسی3

براری، عباس

1390

1 نسخه

55

آموزش کامل و مفهومی شیمی 3

هژبری، فریبا

1390

1 نسخه

56

کتاب کاردانش آموز(مبانی علم رایانه)

وزارت آموزش و پرورش

1391

1 نسخه

57

شیمی 3 و آزمایشگاه

کشاورز، حسین علی

1390

1 نسخه

58

مجموعه طبقه بندی شده دین و زندگی 2

شبقره، سعید

1389

1 نسخه

59

فیزیک 2 و آزمایشگاه

گروه مولفان

1390

1 نسخه

60

امتحانات دروس سال دوم متوسطه

گروه مولفان

1389

1 نسخه

61

ادبیات فارسی2

اصغری تاری، محسن

1390

1 نسخه

62

کتاب کار شیمی 2

گروه مولفان

1390

1 نسخه

63

شیمی پیش دانشگاهی

وزارت آموزش و پرورش

1392

1 نسخه

64

انگلیسی دوره پیش دانشگاهی

وزارت آموزش و پرورش

1392

1 نسخه

65

شیمی 2 و آزمایشگاه

وزارت آموزش و پرورش

1390

1 نسخه

66

شیمی 3 و آزمایشگاه

وزارت آموزش و پرورش

1391

1 نسخه

67

هندسه تحلیلی و جبرخطی

وزارت آموزش و پرورش

1392

1 نسخه

68

زبان و ادبیات فارسی عمومی پیش دانشگاهی

وزارت آموزش و پرورش

1392

1 نسخه

69

دین و زندگی پیش دانشگاهی

وزارت آموزش و پرورش

1392

1 نسخه

70

دین و زندگی سال دوم دبیرستان

وزارت آموزش و پرورش

1390

1 نسخه

71

زبان فارسی 3

وزارت آموزش و پرورش

1391

1 نسخه

72

ادبیات فارسی3

وزارت آموزش و پرورش

1390

1 نسخه

73

ادبیات فارسی 2

وزارت آموزش و پرورش

1390

1 نسخه

74

قرآن و تعلیمات دینی3

وزارت آموزش و پرورش

1391

1 نسخه

75

فیزیک 3 و آزمایشگاه

وزارت آموزش و پرورش

1391

1 نسخه

76

فیزیک دوره پیش دانشگاهی

وزارت آموزش و پرورش

1392

1 نسخه

77

فیزیک 2 و آزمایشگاه

وزارت آموزش و پرورش

1390

1 نسخه

78

عربی 2

وزارت آموزش و پرورش

1390

1 نسخه

79

تناسب مفهومی و قرابت معنایی

سبطی، هامون

1392

1 نسخه

80

پرسش های چهارگزینه ای فیزیک 1

سادات، مجتبی

1389

1 نسخه

81

راهنمای دروس دوم دبیرستان

کریم زاده، شهرام

1391

1 نسخه

82

ریاضیات گسسته دوره پیش دانشگاهی

وزارت آموزش و پرورش

1392

1 نسخه

83

انگلیسی 2

وزارت آموزش و پرورش

1390

1 نسخه

84

زبان فارسی2

وزارت آموزش و پرورش

1390

1 نسخه

85

حساب دیفرانسیل و انتگرال

وزارت آموزش و پرورش

1392

1 نسخه

86

هندسه 1

وزارت آموزش و پرورش

1390

1 نسخه

87

ریاضیات 2

وزارت آموزش و پرورش

1390

1 نسخه

88

عربی 2

نصیری زاده، ابوالحسن

1389

1 نسخه

89

آموزش گام به گام زبان فارسی 2

لاجوردی، حسن

1390

1 نسخه

90

آمار و مدل سازی

ریخته گر، حسین

1389

1 نسخه

91

آموزش گام به گام ادبیات فارسی 2

لاجوردی، حسن

1389

1 نسخه

92

تابع (مفهوم،انواع و خواص)

قندهاری، احمد

1389

1 نسخه

93

تاریخ معاصرایران

وزارت آموزش و پرورش

1391

1 نسخه

94

مجموعه کمک آموزشی شیمی 3

کامیار، شبنم

1391

1 نسخه

95

مجموعه کمک آموزشی جبر و احتمال

پیرواولیاء، محمود

1391

1 نسخه

96

زبان فارسی 3 مشترک همه رشته ها

طالب تبار، حمید

1389

1 نسخه

97

انگلیسی پیشرفته نوین

طلوع

1390

1 نسخه

98

احکام دین

فلاح زاده، محمدحسین

1389

1 نسخه

99

زبان فارسی 2

پورباقریان، احمد

1390

1 نسخه

100

مجموعه تمرینات فیزیک 2

گروه مولفان

1390

2 نسخه

101

مجموعه تمرینات هندسه سال دوم

گروه مولفان

1390

1 نسخه

102

هندسه 1:تست

منصف شکری، علی

1390

1 نسخه

103

خودآموزپیشرفته عربی 1

خاکی، موسی

1390

1 نسخه

104

مجموعه تمرینات ریاضی الف

گروه مولفان

1390

1 نسخه

105

مجموعه تمرینات ریاضی ب

گروه مولفان

1390

1 نسخه

106

مجموعه تمرینات شیمی سال دوم

گروه مولفان

1390

1 نسخه

107

شیمی 2 و آزمایشگاه

احمدی، نجفعلی

1390

1 نسخه

108

آموزش کامل فیزیک 2

یعقوبی، سیروس

1390

1 نسخه

109

عربی 2

سماکار، مهدی

1390

1 نسخه

110

فیزیک 2 و آزمایشگاه

ونکاله، محمدرضا

1390

1 نسخه

111

مجموعه کمک آموزشی و درسی:انواع سوالات کنکور

گروه مولفان

1391

7 نسخه

112

عربی عمومی کنکور

ماهینی، محسن

1392

1 نسخه

113

دین و زندگی جامع

گروه مولفان

1392

2 نسخه

114

مرجع مثلثات

اجلالی، کاظم

1389

1 نسخه

115

ریاضیات 2 :(تمرین و مثال)

انصاری، حسین

1389

1 نسخه

116

پرسش های چهارگزینه ای فیزیک 2

یعقوبی، سیروس

1390

1 نسخه

117

پرسش های چهارگزینه ای هندسه 1

محمدبیگی، حسن

1390

1 نسخه

118

ادبیات میکرو

نظری، مهدی

1392

2 جلد

119

زبان و ادبیات فارسی کنکور

جوکار، محمد

1391

1 نسخه

120

زبان کنکور

عظیمی، ارشاد

1392

1 نسخه

121

شیمی پیش دانشگاهی 1و2

سپهری، نیما

1391

2 جلد

122

آموزش کامل ریاضیات گسسته

متولی، محمدحسین

1392

1 نسخه

123

آموزش کامل فیزیک پیش دانشگاهی

خالو، رضا

1391

2 جلد

124

مجموعه سوالات آزمون های قلم چی

 

1392

1 نسخه

125

دور دنیا ر 4 ساعت کنکورهای عمومی

گروه مولفان

1392

2 جلد

126

دوردنیا در 4 ساعت رشته ریاضی

گروه مولفان

1392

2 جلد

127

زبان و ادبیات فارسی

 

1392

1 نسخه

128

هندسه 2

منصف شکری، علی

1391

1 نسخه

129

آموزش مفهومی ریاضیات 2

نصیری، محمود

1389

1 نسخه

130

ریاضیات 2:تست میکروطبقه بندی

داستان، یوسف

1389

1 نسخه

131

ادبیات فارسی2

براری، عباس

1389

1 نسخه

132

پرسش های چهارگزینه ای شیمی 2

شاه پرویزی، شهرام

1390

2 نسخه

133

شیمی 2

معینی، حسین

 

1 نسخه

134

شیمی 2:پرسش های چهارگزینه ای

بازرگانی، بهمن

1390

1 نسخه

135

کتابچه واژگان کنکور

عظیمی، ارشاد

 

1 نسخه