علیرضا جابر انصاری

متولد: 1337

سوابق تحصیلی:

کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه میشیگان

 

 سوابق اجرایی:

مدیر نمونه استان اصفهان

کارآفرین برتر کشوری

مدیر عامل گروه صنعتی سپاهان

رئیس هیئت مدیره کانون اسلامی انصار به مدت 14 سال