دکتر سید امید فاطمی

متولد: 1346

سوابق تحصیلی:

      کارشناسی برق الکترونیک از دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تهران

      کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک دانشگاه تهران

     دکتری برق و کامپیوتر از دانشکاه اوتاوا کانادا

سوابق اجرایی:

      عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران از سال 1379 تا کنون

      موسس دانشگاه آن لاین قرآن و عترت در سال 1382

      رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (1386-1392)

      رئیس شورای سیاست گذاری و برنامه ریزی تامین منابع علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(1385-1392)