دکتر محسن شکوهی یکتا

متولد 1338 در تهران

سوابق تحصیلی

دکترای تخصصی روانشناسی و آموزش کودکان با نیاز های ویژه از دانشگاه آیوا آمریکا

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه روزولت آمریکا و دانش سرای انگلستان

 

سوابق اجرایی

دانشیار دانشگاه تهران

مولف بیش از 250 کتاب و مقاله به زبان های فارسی و انگلیسی

عضو هیئت مدیره دانشگاه تهران

عضو هیئت مدیره دانشگاه علوم پزشکی تهران